p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1
 حضور و غیاب  کنترل دسترسی  گیت کنترل تردد  قفل الکترونیکی  دستگیره الکترونیک  RFID  اتوماسیون حضور و غیاب  اتوماسیون تغذیه  اتوماسیون خوابگاهی  اتوماسیون پارکینگ  اتوماسیون مدارس هوشمند

اتوماسیون حقوق و دستمزد

ارتباط یکپارچه با سیستم های پرسنلی احکام و حضور غیاب ، تعریف انواع مزایا و کسورات ، تعریف جداول بیمه و مالیات ، تنظیم پارامترهای حقوق بر اساس مشمولیت بیمه و مالیات ، تنظیم کارمندان بر اساس نحوه پرداخت بیمه و مالیات ، ثبت انواع مزایا و کسورات ،گزارشات لیست حقوق ، لیست بیمه ، لیست مالیات ، لیست بانک و فیش حقوقیامکان تعیین ضرایب و روش محاسبه انواع اضافه کاری،سوابق کارکرد وباز خرید خدمت کارکنان، ماموریت روزانه و ساعتی و نوبت کاری برای هر نوع استخدام امکان تعیین زمان دلخواه شروع وپایان دوره مالی ،ایجاد سال مالی جدید و تغییر سال مالی امکان تعیین صندوق های مختلف اعطای وام وتخصیص وام های متعدد به پرسنل ، تعیین تحوه باز پرداخت وکسر اتوماتیک اقساط وام ها وتقسیط وام ها به صورت مجزا قابلیت ثبت احکام متعدد استخدامی و حقوقی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات ذخیره و نگهداری و محاسیه سوابق کارکردی کارکنان مانند سنوات، عیدی، بن، مرخصی به تفکیک نوع استخدام و طبق ضرایب تعریف شده توسط کاربر امکان انجام عملیات محاسباتی و پردازش های لازم به صورت فردی و گروهی قابلیت تعریف کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی ارائه گزارش کارکرد،بیمه و مالیات و حقوق و مزایا پرداختی پرسنل به تفکیک نوع استخدام،مرکز هزینه و واحد سازمانی و.... ارائه فیش حقوقی،گزارش کاردکس وام های پرداختی و بیمه های خصوصی واقساط هر یک به تفکیک محل پرداخت وام یا بیمه گزارش ساز با قابلیت طراحی گزارش دلخواه تهیه دیسکت بیمه کارکنان سازمان تامین اجتماعی ارائه گزارش دارائی مالیاتهای مکسوره از حقوق ماهیانهقابلیت ارتباط کامل با اتوماسیونهای تغذیه ، حضور و غیاب ، مدارس هوشمند ، خوابگاه دانشجویی سایبری

ویژگی ها

اهداف طراحی سیستم اتوماسیون حضور و غیاب :
1- قابلیت تطبیق و انعطاف پذیری با توجه به نیازهای متنوع سازمانها و مراکز بزرگ
2- قابلیت هماهنگی با تمامی قوانین حقوق و دستمزد کشوری و اکثر سازمانها
3- تعریف سطح دسترسی بر اساس ساختار درختی سازمان و پراکندگی جغرافیایی
4- قابلیت تعریف چارت سازمانی و سلسله مراتب اداری
5- دارای اتوماسیون اداری گردش کار بدون کاغذ مرخصی و ماموریت واضافه کاری
6- ارایه گزارشهای متنوع و پویا
7- دارای سیستم پرسنلی کامل

footerlogoCyberi2

شرکت سامانه هوشمند سایبری سهامی خاص 
شماره ثبت: داری نماد اعتماد الکترونیکی 
نشانی : تهران- 
تلفن : 09127712757 به دلیل جابجایی تلفن شرکت قطع میباشد

linkedin.png google-plus.png instagram.png  

Template Design:Dima Group